Polazak iz Sente u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine do Mostara sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

Dolazak u Mostar u jutarnjim satima. Po dolasku obilazak kulturno-istorijskih spomenika grada sa vodičem…slobodno vreme. Polazak za Sarajevo. Po dolasku , smeštaj po sobama. Slobodno vreme. Noćenje.

Nakon doručka obilazak znamenitosti Sarajeva sa lokalnim vodičem. panoramsko razgledanje ostalog dela grada. Slobodno vreme. Nakon Sarajeva obilazak vodopada „Kravica”. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Dolazak u polazno mesto u ponoćnim satima Kraj aranžmana.

Cena aranžmana: 85 EUR PO OSOBI

Način plaćanja: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pre putovanja. Cene su iskazane u evrima, a obračun uplata vrši se u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Polasci su iz Sente – Ade – Mola – Bečeja

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP 406/2020 od 19.02.2020. PRIJAVITI SE : 064/8659618 / FACEBOOK

3 dana autobusom

19-21. jun 2020.

Prijavite se sada

Cena obuhvata:

  • 1 noćenja sa doručkom u hotelu „Hajat***” u centru Sarajeva
  • Prevoz visokopodnim komfortnim autobusom
  • Vodič
  • Lokalni vodič
  • Međunarodno putno osiguranje
  • Troškovi organizacije

Cena ne obuhvata:

  • Individualne troškove
  • Vodopad Kravica. Cena fakultativnog izleta 5 eura