Polazak u 23.00h iz Sente. Putuje se na relaciji Senta, Bačka Topola do graničnog prelaza Bogojevo – Erdut (Hrvatska) sa usputnim pauzama po potrebi grupe.

Dolazak na Plitvička jezera u jutarnjim satima, obilazak parka sa korišćenjem elektro broda na jezeru Kozjak i panoramskog voza. U kasnim popodnevnim satima izlazak iz NP i odlazak u smeštaj. Noćenje.

Nakon doručka napuštanje smeštaja i odlazak u NP Plitvička jezera – obilazak parka sa korišćenjem elektro broda na jezeru Kozjak i panoramskog voza. U večernjim satima polazak za Srbiju sa usputnom posetom tržnog centra Arena u Zagrebu, slobodno vreme. Nastavak putovanja sa pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u polazno mesto u ponoćnim satima.

Cena putovanja po osobi: 90 EUR/PO OSOBI

Način plaćanja: 30% prilikom reyervacije, a ostatak od najkasnije 10 dana pre putovanja. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate. U slučaju otkazanog putovanja nismo u mogućnosti da vratimo akontaciju (osim u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika) – obavezna je zamena lica kojeg putuje. Polasci su iz Sente, Ade, Mola, B.P.Sela, Bečeja, Bačke Topole

Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Organizator putovanja zadrzava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA „SEVERTRAVEL” SENTA OTP 406/2020 od 19.02.2020. PRIJAVITI SE NA TELEFON 064/8659618 / FACEBOOK

3 dana autobusom

16/17.05.2020. god.

30/31.05.2020. god.

Prijavite se sada

 Cena putovanja obuhvata :

  • Prevoz autobusom turističke klase
  • Smeštaj u TC „Marko“ na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2 + 1 sobama sa TWC, http://www.tc- marko.com
  • Licenciranog vodiča
  • Putno-zdravstveno osiguranje
  • Troškove organizacije i realizacije putovanja

Cena putovanja ne obuhvata:

  • individualne troškove koji nisu predviđeni programom
  • ulaznice za NP Plitvička jezera za dva dana (~~30 eur za odrasle, ~~15 eur za decu)