Auto škola “Severtrans Senta” je počela sa radom 28. januara 2014. godine. Jedina smo Auto škola u Senti, koja je dobila dozvolu za rad po novom zakonu. Osnovna delatnost Auto škole je teorijska i praktična obuka vozača i polaganje ispita za sledeće kategorije: AM, A1, A2, A, F, B, BE, C, CE, D1 i D.

Naša škola Vam pruža mogućnost da slušate kvalitetna predavanja od stručno osposobljenih predavača, da učite vožnju u bezbednim i kvalitetnim vozilima uz konstantnu pažnju i savete naših instruktora. Imate mogućnost izbora instruktora, vozila i termina obuke.

Predavanja možete slušati i na mađarskom jeziku, kao i polagati teorijski deo ispita za vozače na istom!
Svakog kandidata koji test položi sa maksimalnim brojem bodova, Auto škola nagrađuje sa majicom.
Pored redovne obuke, kandidatima za vozače pružamo i usluge dopunske vožnje – obuka za sve one koji već poseduju vozačku dozvolu, a nisu bili u prilici da voze, za one koji samo žele da se podsete pravila vožnje, ili usavrše tehniku vožnje.

Obuka za “AM”,”A1″ i “F” kategoriju može da se počne sa 15 godina, ali vozački ispit se polaže sa navršenih 16 godina. Obuka za “B” kategoriju može da se počne sa 16 godina ali vozački ispit se polaže sa navršenih 17 godina. Uslov za polaganje “BE” kategorije, je da posedujete dozvolu za “B“ kat. Obuka za “A2” kategoriju može da se počne sa 17 godina, a vozački ispit se polaže sa navršenih 18 godina. Obuka za “C” i “D1” kategoriju može da se počne sa 20 godina ali vozački ispit se polaže sa navršenih 21 god. Obuka za “A” i “D” kategoriju može da se počne sa 23 godine, a vozački ispit se polaže sa 24 godine. Izuzev kandidata koji poseduju dozvolu za A2 kategoriju dve godine, obuku za A kategoriju mogu početi ranije.

Za kandidate iz okolnih mesta, omogućujemo besplatno putovanje vozilima “Severtransa” i odloženo plaćanje na deset mesečnih rata svim polaznicima Auto škole.
Posetite nas! Ulica Zlatne Grede 6. u Senti.
Pozovite nas! Kontakt brojevi: 024/811-145, 064/8659621.
Pišite nam! e-mail: severtrans.autoskola@gmail.com

Steknite neophodno znanje i sigurnost za volanom!

Auto škola “Severtrans Senta”

Kategorije

Kategorija AM

Mopedi, laki tricikli, laki četvorocikli. Može se polagati sa 16 godina.

Kategorija A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Može se polagati sa 16 godina.

Kategorija A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Može se polagati sa 18 god.

Kategorija A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Može se polagati sa 24 godine ili ranije pod uslovom da kandidat ima 2 godine položenu A2 kategoriju.

Kategorija B

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Može se polagati sa 17 godina.

Kategorija BE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategorji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila је veća od 750kg, а niје veća od 3500kg.

Kategorija C

Motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Može se polagati sa 21 godina.

Kategorija CE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Može se polagati sa 21 godina.

Kategorija F

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine. Može se polagati sa 16 godina.

Kategorija D1

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m.

Kategorija D

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta.

Galerija